Zmena návykov a životného štýlu pacientov s diabetom

Naše prípadové štúdie
2017 May 15
Od Matej Sucha
Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila pre svojich poistencov diabetikov skvelý program, ktorého cieľom je priniesť im lepšiu zdravotnú starostlivosť a pomôcť im udržať si zdravotný stav na čo najlepšej úrovni.

Jedným z hlavných pilierov programu je séria ôsmych dvojhodinových edukácií, na ktorých sa pacienti dozvedajú kľúčové informácie na rôzne témy spojené s ochorením. Výskumy ukazujú, že až neuveriteľných 85% zdravotného stavu má vo svojich rukách pacient tým, ako sa stravuje a ako sa hýbe.

Vo svetle tejto štatistiky nadobúda edukačný program úplne nový rozmer – dosiahnuť zmenu správania. Všetci vieme, že na zmenu správania nestačí podať informácie. Treba niečo viac. Je potrebná premyslená behaviorálna stratégia zmeny správania.

Práve otázka, ako vniesť do programu edukácií behaviorálne aspekty, ktorými dosiahneme udržateľnú zmenu správania spojila Dôveru a MINDWORX.

Po dôkladnej analýze existujúceho programu, ktorý na naše potešenie už obsahoval niekoľko zaujímavých behaviorálnych prvkov (napríklad práca s malým počtom individuálnych cieľov, vytváranie aktívnych záväzkov u pacientov), sme navrhli stratégiu postavenú okolo jedného hlavného a štyroch podporných pilierov.

Hlavný pilier – vytváranie návykov

Dlhodobá zmena správania je o vytvorení si správnych návykov. Množstvo behaviorálnych výskumov sa sústredí práve na otázku efektívneho vytvárania návykov a pri navrhovaní riešenia sme vychádzali práve z nich. Tu je niekoľko základných pravidiel.

Nový zvyk musí byť nenáročný a postupne sa stupňovať

Najčastejšia chyba, ktorú ľudia robia, keď chcú zmeniť svoje správanie je, že si nastavia príliš ambiciózne ciele. Začať behať každý deň 10 kilometrov ak sa aktuálne vôbec nehýbem je takmer nemožné. Nové správanie bude natoľko náročné, že sa proti nemu budem podvedome búriť. Namiesto toho je dobré nastaviť si počiatočný cieľ veľmi jednoduchý (napríklad vždy ráno po umytí zubov spraviť tri drepy) a postupne, keď si naň zvyknem, ho začať sťažovať.

Podnet – správanie – odmena

Budovanie nového návyku by malo úzko pracovať so sekvenciou podnet – správanie – odmena.

Podnet je nesmierne dôležitý, lebo želané správanie odštartuje. Mal by byť už existujúca každodenná činnosť, na ktorú nové správanie naviažem. (napríklad: po umytí zubov, po televíznych novinách, ...)

Zakaždým po vykonaní želaného správania je potrebné sa odmeniť. Odmena je dôležitá, lebo nám pomáha vytvoriť si s novým správaním pozitívnu asociáciu. Odmena môže byť vo forme jednoduchej pochvaly, pozretia si obľúbeného seriálu, dopriatia si kávy ai.

Nový zvyk by mal byť každodenný

Je ideálne, ak je nový návyk každodenný. Oveľa ľahšie sa zvyká na pravidelnú, každodennú činnosť, ako na nepravidelnú činnosť

Pomocný pilier – vytvorenie si identity

Aby som dokázal efektívne bojovať s cukrovkou, potrebujem chorobu prijať. Mal by som prijať identitu diabetika, čo však v žiadnom prípade neznamená, že môj život nebude plnohodnotný, práve naopak.

Výskumy takisto ukazujú, že nová identita by mala byť prepojená s osobnými cieľmi. Aký chcem byť a čo chcem robiť o 5-10 rokov a potrebujem na to byť v dobrom zdravotnom stave (napríklad „starostlivý starý otec“, „úspešná manažérka“)? Takéto prepojenie slúži ako vízia do budúcnosti a motivácia.

Nová identita, s ktorou by sa mal pacient stotožniť a prijať by teda mohla byť napríklad „Ja, starostlivý starý otec diabetik“, alebo „Ja, úspešná manažérka, diabetička“.
Výskumy takisto hovoria, že je ideálne, ak je nová identita odpozorovaná od tých, ktorí si už mojou situáciou prešli.

Pomocný pilier – tlak okolia

Veľmi veľa krát sa ukázalo, že tlak okolia je efektívnejší pri zmene správania ako túžba byť zdravý, alebo dobre vyzerať. Strach, že klesnem v očiach ostatných je zakódovaný hlboko v našich mysliach.

Práve aspekt sociálneho tlaku sme navrhli vniesť aj do edukačného programu. Pacienti by svoj progres zdieľali s ostatnými čo by mohlo slúžiť ako motivácia pre ostatných a takisto nechuť hovoriť o svojich neúspechoch by pacientov tlačila do želaného správania. Takisto by pacienti mohli byť priradení do dvojíc, ktoré by si navzájom telefonovali, kontrolovali a podporovali sa v obdobiach medzi edukáciami.

Pomocný pilier – komunikovanie informácií

Behaviorálne vedy hovoria, že často je spôsob podania informácie dôležitejší ako informácia samotná. Práve to, ako sú informácie podávané je potrebné dôkladne preskúmať.

Behaviorálna ekonómia napríklad pozná fenomén choice & information overload. Tento fenomén hovorí, že ak je človek zahltený množstvom informácií a možností, výsledkom je často rozhodovacia paralýza (tj. odkladanie rozhodnutí na neskôr, alebo nevykonanie rozhodnutia vôbec).

Takisto je potrebné byť v komunikácii (najmä na cieľovku starších ľudí) konkrétny, realistický a názorný. Napríklad hovoriť o potravinách, ktoré pacienti poznajú, názorne demonštrovať množstvo cukru v jednotlivých potravinách namiesto suchého výkladu.

Je dôležité brať do úvahy rozhodovací proces pacientov. To napríklad znamená, že môže byť efektívnejšie učiť pacientov čo nakupovať a ako si vytvárať nákupné zoznamy v porovnaní s tým, čo majú doma konzumovať (keď mám doma čokoládu, je veľká pravdepodobnosť, že ju zjem, ak ju doma vôbec nemám, je oveľa menej pravdepodobné, že ju zjem).

Pomocný pilier – gamifikácia

Štvrtý pomocný pilier pri zmene správania sme navrhli v spolupráci s expertami na Gamification z Luducrafts. Pozostáva z implementovania prvkov hier do edukačného programu. Pacienti budú zbierať body a dosahovať hodnosti v rámci programu.

S dosiahnutou hodnosťou pacient napríklad získa na svoj preukaz poistenca nálepku inej farby, podľa ktorej bude lekár hneď vedieť, že sa nejedná o pacienta začiatočníka.

Ďalej pacient s významnou hodnosťou získa diplom, ktorým sa bude môcť pochváliť svojim známym a rodine. Všetky tieto a ďalšie navrhnuté prvky gamifikácie svojimi malými časťami prispejú k zvýšenej motivácii pacientov dodržiavať želané správanie a stanovené ciele

Sme presvedčení, že na úspešnú zmenu správania je potrebná dôsledne navrhnutá stratégia zmeny správania. Veríme, že pri správnej implementácii môže práve tento prístup zachrániť stovkám ľudí zdravie a život.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako behaviorálnu ekonómiu a zákaznícku psychológiu využiť v praxi? Jednoducho sa prihláste k odberu našej Behaviorálnej minútky s MINDWORX. 
Verzia vášho prehliadača nie je aktuálna

Pre správne zobrazovanie našich stránok aktualizujte váš prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×