Behaviorálny dizajn produktov a služieb

Predpokladáme, že väčšina produktov a služieb je navrhovaná pre ľudí. Keď chcete, aby plnili svoj účel a boli využívané podľa vašich predstáv, musia byť navrhnuté s dôsledným porozumením ľudského podvedomia, vnímania a správania. 

  • Keď je cieľom služby meniť správanie, alebo návyky ľudí, nesmie to byť iba o podávaní informácií.
  • Keď je cieľom portálu, alebo systému čo najväčšia používanosť, nemali by byť navrhnuté výhradne informatikmi.
  • Keď je cieľom webstránky predávať, nemala by byť optimalizovaná iba z UX hľadiska.

Berieme do úvahy psychológiu používateľov a skratky a zjednodušenia, ktoré podvedome používajú pri rozhodovaní.

Pri týchto, ale aj ďalších prípadoch je nesmierne dôležitý práve behaviorálny pohľad. Behaviorálny pohľad znamená, že berieme do úvahy psychológiu používateľov a skratky a zjednodušenia, ktoré podvedome používajú pri rozhodovaní. Snažíme sa porozumieť špecifikám situácií, v ktorých sa používateľ nachádza a potrebám, ktoré musíme naplniť. Musíme adresovať nielen potreby, ale predovšetkým obavy a neistoty, ktoré môžu používatelia zažívať.

Behaviorálny dizajn nie je náhrada UX, IT architektúry, alebo odborníkov podávajúcich informácie. Je to ich kľúčové doplnenie, ktoré pokrýva tie aspekty, ktoré by inak boli prehliadnuté.

Case study

Zdravotnej poisťovni Dôvera sme pomáhali navrhnúť program pre poistencov s ochorením Diabetes Melitus.

Zadanie

Ako nastaviť program tak, aby nepodával len informácie, ale reálne menil správanie a návyky pacientov?

Náš prístup

Mnoho výskumov bolo urobených v oblasti zmeny správania pacientov s rôznymi ochoreniami. Zároveň existuje niekoľko prístupov k efektívnemu vytváraniu návykov.

Prvým krokom projektu bolo preštudovať existujúce výskumy a poznatky, na ktorých je stratégia zmeny správania postavená. Tieto poznatky sme prispôsobili špecifickej situácii klienta a doplnili o ďalšie behaviorálne nástroje (napríklad vytvorenie tlaku okolia, gamifikácia a.i.).

Riešenie

Výsledkom bol návrh programu, ktorý sledoval presnú stratégiu zmeny správania postavenú na centrálnom pilieri – Vytváranie návykov a štyroch pomocných pilieroch – budovanie identity, tlak okolia, správne komunikovanie informácií a gamifikácia. Prečítať celú case study


​V tejto oblasti sme pomohli

       

Verzia vášho prehliadača nie je aktuálna

Pre správne zobrazovanie našich stránok aktualizujte váš prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×