Zefektívnenie komunikačných kampaní

Efektívna komunikácia je kľúčom k úspešnému predaju, dobrej zákazníckej skúsenosti, zmene správania alebo aj k osvetovej kampani. Pri vytváraní kampaní sa často zameriavame na to, čo chceme komunikovať a neuvedomujeme si, ako to komunikujeme. Vo väčšine prípadov je však spôsob podania informácie dôležitejší ako informácia samotná. Toto platí či už vytvárame komunikačnú kampaň pre nový produkt, alebo chceme ľudí primäť aby sa zúčastnili volieb, umývali si po použití WC ruky či prispeli na charitu.

​Vo väčšine prípadov je spôsob podania informácie dôležitejší ako informácia samotná.

Poznatky z psychológie, kognitívnych a behaviorálnych vied nám umožňujú porozumieť tomu, ako ľudia vnímajú, spracovávajú a interpretujú informácie. Na základe týchto poznatkov vieme každú komunikačnú kampaň pomocou malých zmien upraviť tak, aby bola trefnejšia, presvedčivejšia, údernejšia a cieľovej skupine nielen podala určitú informáciu, ale hlavne od nej získala želanú odozvu.  

Pri dizajnovaní najbližšej komunikačnej kampane sa skúste zamyslieť nad tým, či ľuďom naraz nedávate príliš veľké množstvo informácií, protichodné inštrukcie alebo nejasný call-to-action. Ak si nebudete istí, radi vám pomôžeme.

Case study

Spojili sme sily so slovenským operátorm O2 v snahe vyzbierať čo najviac peňazí na Deň narcisov a pomôcť tak v boji proti rakovine.

Zadanie

Ako naformulovať SMS správu tak, aby bola čo najpresvedčivejšia a primäla ľudí prispieť?

Náš prístup

Pôvodnú SMS správu sme dôkladne zanalyzovali a identifikovali sme niekoľko miest, v ktorých mohla byť napísaná efektívnejšie. Zamerali sme sa tiež na to, aké behaviorálne princípy presvedčivosti by sme v nej vedeli využiť a primäť viac ľudí prispieť.

Navrhli sme 3 verzie novej SMS. Dve z nich sa opierali o princíp sociálneho schválenia (ľudská tendencia robiť to, čo robia ostatní) a jedna využívala princíp reciprocity (ak urobíš ty niečo pre mňa, urobím aj ja pre teba). Dokopy boli pripravené 4 verzie SMS správ, ktoré bolo treba otestovať (pôvodná + 3 nové)

Riešenie

Testovanie na vzorke približne 8 000 zákazníkov ukázalo, že jeden z nových návrhov bol efektívnejší o neuveriteľných 55%. Bola to SMS s použitím reciprocity, ktorá začínala slovami: „Ak by ste boli v núdzi, pomohli by sme aj Vám“.

Prečítajte si celú case study, alebo si pozrite video.

V tejto oblasti sme pomohli

Verzia vášho prehliadača nie je aktuálna

Pre správne zobrazovanie našich stránok aktualizujte váš prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×