Služby

Pracujeme s podvedomými faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie, preferencie a rozhodnutia vaších zákazníkov, zamestnancov, alebo kohokoľvek správanie potrebujete zmeniť. Vieme vám pomôcť v nasledujúcich oblastiach..

Efektívnejší predaj

Výskumy ukazujú, že až 95% nákupných rozhodnutí sa deje podvedome. Behaviorálne vedy nám poskytujú nástroje, ktorými dokážeme pracovať práve s podvedomím vašich zákazníkov a formovať tak ich rozhodnutia a správanie omnoho efektívnejšie.

Behaviorálny dizajn produktov a služieb

Keď je cieľom služby meniť správanie, alebo návyky ľudí, nesmie to byť iba o podávaní informácií. Keď chcete, aby produkty alebo služby plnili svoj účel a boli využívané podľa vašich predstáv, musia byť navrhnuté s dôsledným porozumením ľudského podvedomia, vnímania a správania.

Zefektívnenie komunikačných kampaní

Pri vytváraní kampaní sa často zameriavame na to, čo chceme komunikovať a zabúdame na to podstatnejšie - ako to komunikujeme. Vďaka poznatkom z behaviorálnych vied vieme každú komunikačnú kampaň upraviť tak, aby bola presvedčivejšia, údernejšia a cieľovej skupine nielen podala informáciu, ale najmä docielila želanú odozvu.

Zmena správania a nudging

Najčastejšími spôsobmi, akými sa inštitúcie snažia meniť správanie občanov, zamestnancov, či spolupracovníkov sú príkazy alebo zákazy. Často máme pocit, že to pri neželanom správaní ani inak nejde. Spôsob však existuje. Len je potrebné porozumieť tomu, ako ľudia myslia, ako sa rozhodujú a čo ich správanie naozaj ovplyvňuje.

Behaviorálne HR stratégie

Či sa jedná o písanie ponúk práce, výberový pohovor, nastavenie benefitov, alebo adresovanie problémového správania zamestnancov, porozumieť tomu čo riadi správanie a rozhodnutia ľudí je v HR kľúčové. Dáme vám nástroje, vďaka ktorým správaniu a rozhodnutiam nielen porozumiete, ale budete s ním vedieť efektívne pracovať.

Zákaznícka skúsenosť a spokojnosť

Aj nepatrná zmena niekoľkých slov alebo prostredia môže pocit a vnímanie zákazníka úplne zmeniť. Behaviorálne vedy nám umožňujú pochopiť subjektívne vnímanie zákazníkov, pracovať s tým, na čom im naozaj záleží, aby sme vytvorili skvelú zákaznícku skúsenosť.
Verzia vášho prehliadača nie je aktuálna

Pre správne zobrazovanie našich stránok aktualizujte váš prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×