O nás

Náš tím prepája akademickú precíznosť, roky skúseností a biznisovú dravosť. Sme experti na behaviorálne vedy, ktoré spájame s expertízou v oblastiach ako HR, marketing, business consulting, alebo data mining.

Matej Šucha

Spoluzakladateľ spoločnosti MINDWORX. Vyštudoval poistnú matematiku a má skúsenosti s prácou na Slovensku aj v zahraničí. Okrem iného je expertom v zákazníckej psychológii a psychológii presvedčivosti. 

Tomáš Vatrt

Spoluzakladateľ spoločnosti MINDWORX a reklamnej agentúry Adbee. Tomáš je presvedčený, že marketingové a technologické riešenia môžu dosiahnuť svoj maximálny potenciál len s pomocou behaviorálnej ekonómie. 

Michal Plevka

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V spoločnosti MINDWORX pracuje ako behaviorálny konzultant. Zaujíma sa o aplikáciu behaviorálnej ekonómie a psychológie do predaja a zákazníckej skúsenosti. 

Zuzana Lazišťanová

Jej profesionálne zameranie je HR consulting, predovšetkým výber, rozvoj, psychologické hodnotenie a analýza postojov zamestnancov. Získala doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na employee engagement.

Tomáš Beňadik

Bývalý copywriter, brand manager a account manager, aktuálne Business Development Director v Milk Design Directors. Marketér a stratég so živým záujmom o to, ako funguje biznis - a ľudia.

Andrej Findor

Odborný asistent na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o využitie behaviorálnej ekonómie v zmene správania a podpore prosociálnych intervencií redukujúcich stereotypy, predsudky a extrémistické postoje. 

Martin Lukáč

Spoluzakladateľ Mpala Group Data Analytics a doktorand na KU Leuven v Belgicku. Jeho zameraním je analýza dát, štatistika a výskum v oblasti sociálnych vied. Spolupracuje s MINDWORX vždy, keď je potrebná dôsledná analýza dát. 

Katarína Dubovcová

Študuje psychológiu na magisterskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o iracionalitu v rozhodovaní a zmenu postojov na základe poznatkov z psychológie a behaviorálnej ekonómie.

Nikola Bernátová

Nikola momentálne študuje magisterský stupeň v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o vytváranie zvykov a zmenu správania cez malé a jednoduché kroky použitím princípov behaviorálnej ekonómie.

MISIA

Veríme v silu behaviorálnych vied a neustále hľadáme nové cesty, ako ich využiť na dosiahnutie cieľov našich klientov. Sme nadšení a hrdí na to, čo robíme.

HODNOTY

Každý klient, s ktorým pracujeme, každý projekt, do ktorého sa zapojíme a každá rada, ktorú dáme, musí byť v súlade s našimi základnými hodnotami.

1 We Care

We are responsible towards our clients and their needs. We mind our team. We care, always.


2 Strive for Excellence

We constantly search for new insights to deepen our expertise. We innovate and dwell on every detail. For us, good is not enough.


3 Think Smart

Knowing is not enough, we want to understand. We think out of the box and unveil true causes of problems. Our aim is to work smarter.


4 Be Passionate

We truly enjoy what we do. We work with passion and enthusiasm. We never forget to celebrate success.

ČO NÁS ODLIŠUJE?

Vieme, čo poháňa ľudské správanie a čo ho môže zmeniť. Vždy podrobne analyzujeme rozhodovací proces a identifikujeme miesta, kde treba zasiahnuť. Naše riešenia majú veľký dopad, no zostávajú jednoduché a cenovo dostupné. Neriešime iba problémy našich klientov, ale taktiež ich vzdelávame. Sme architekti ľudského správania.

 

Read our manifesto

Our manifesto

We are all human.

Over centuries our brains developed
many shortcuts to help us make decisions.

Still, people can’t tell you
what they want, how they make choices and what they prefer.

Economic theories assume people to be rational.
Wrong.
People are predictably irrational.

 

Knowledge from behavioural economics,
applied psychology and consumer studies
used to solve real world challenges.

Academic excellence
and business acumen combined.

 

We leave our mark in marketing, sales,
persuasion, fundraising and user experience.

We help companies achieve their business goals.
We never go against our core values.

We change people’s minds and behaviours.
We make people say yes.

Verzia vášho prehliadača nie je aktuálna

Pre správne zobrazovanie našich stránok aktualizujte váš prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×